Aktualność (Bojano, Szemud, Koleczkowo, Kielno, Łebno, Dobrzewino, Donimierz, Kamień, Będargowo, Grabowiec, Częstkowo, Głazica, Jeleńska Huta, Karczemki, Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Rębiska, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo)
Czwartek, 27 czerwca 2024, 15:00

IV Sesja Rady Gminy Szemud za nami!

Źródło fot: archiwum szemud24.pl

Przewodniczący rady Ireneusz Czarnowski otworzył IV Sesję Rady Gminy Szemud kadencji 2024-2029 witając wszystkich przybyłych gości, w szczególności absolwentów Szkól Podstawowych. Na sali było obecnych 10 radnych, 5 nieobecnych

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, w ramach sprawozdania podziękował sołtysom sołectw, radnym, szkołom i przedszkolom, radom rodziców i sponsorom za organizacje wszelkiego rodzaju wydarzeń z okazji Dnia Rodziny, Dnia Dziecka czy Sobótek.

Integracje pomimo tego, że czasami pogoda nie służy, trzeba je realizować. Jest taka potrzeba, aby w społeczeństwie gdzie jest nas coraz więcej, żeby się spotkać, porozmawiać, poznać się. Druga rzecz, patrząc na duże nasze szkoły, gdzie są tacy mieszkańcy, uczniowie, którzy dołączyli w 7 i 8 klasie, czyli na końcu procesu edukacji, to taka integracja jest wskazana, bo żyjemy w takiej społeczności jak Gmina Szemud.
Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Wójt poinformował, że uczestniczył w konferencji "Odnawialnych źródeł energii" i wyraził nadzieje na utworzenie wyspy energetycznej na terenie Gminy Szemud oraz prowadzenie pilotażu na terenie województwa. Zakończone również zostały spotkania informacyjne na temat światłowodu. W sprawozdaniu zostało zawarte utworzenie  dwóch nowych punktów doradztwa:

 • rolniczego, który będzie otwarty raz/dwa razy w tygodniu 
 • PUP w Wejherowie, już od lipca dwa razy w miesiącu.
Zobacz także Pomoc we wnioskowaniu do programu "Czyste Powietrze". Czytaj więcej Czytaj więcej

Kończąc sprawozdanie wójt zaprosił na sobotnie obchody 100 lecia jednostki OSP w Przetoczynie.


Następną częścią sesji było wręczenie nagród dla najwybitniejszych absolwentów szkół podstawowych. Tradycyjnie już, najlepsi uczniowie są honorowani kwotą 1000 złotych jako forma uznania ich osiągnięć. Poniżej lista wyróżnionych absolwentów wraz ze szkołą, której byli uczniami:

 • Marek - Szkoła Podstawowa w Bojanie
 • Maja - Szkoła Podstawowa w Częstkowie im. Róży Zamoyskiej
 • Kaziemierz - Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie 
 • Jakub - Szkoła Podstawowa w Dobrzewinie - Karczemkach 
 • Kornelia - Szkoła Podstawowa w Kielnie
 • Kornelia - Szkoła Podstawowa w Koleczkowie
 • Lilianna - Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
 • Zuzanna - Szkoła Podstawowa w Łebnie
 • Patryk - Szkoła Podstawowa w Szemudzie

Źródło fot: UG Szemud

Następnie przewodniczący rady Ireneusz Czarnowski przeszedł do głosowań nad uchwałami:

 • w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP)
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny nieruchomości położonej w Bojanie (dz. nr 304)
 • w sprawie zmiany Uchwały nr LV/689/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Szemud wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN- Kaszuby” Sp. z o.o.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Bojano i Kielno, gmina Szemud
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud na rok 2024
 • w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2024 – 2036

Wszystkie uchwały zostały przejęte jednomyślnie.

Zobacz także Absolutorium, wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czytaj więcej Czytaj więcej Zobacz także Skład Rady Gminy Szemud kadencji 2024-2029 Czytaj więcej Czytaj więcej

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Szemud24 - facebook Polub nas na Facebooku!
Ewelina Zaputowicz
Ewelina Zaputowicz
Redaktor