Fundusze UE

 

Operacja pn. Stworzenie przedsiębiorstwa polegającego na prowadzeniu lokalnego portalu informacyjnego mająca na celu wprowadzenie nowej usługi polegającej na prowadzeniu lokalnego portalu informacyjnego poprzez stworzenie aplikacji i zakup środków trwałych w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Przewidywane wyniki operacji: powstanie portalu informacyjnego i aplikacji oraz zakup środków trwałych.